Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie 45, 76-214 Smołdzino. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie…

Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu „CISnę do przodu”: Kurs wózki jezdniowe dla 2os. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. Kurs monter wykończenia wnętrz dla 1os. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.

Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu „CISnę do pracy”: Wózki jezdniowe 2os.– Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. Kurs palacz kotłów CO dla 2os. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. Kurs koparko-ładowarka dla…

CIS w Smołdzińskim Lesie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu „CISnę do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty do pobrania: zapytanie kursy_CISnę do pracy_IIgr-09.04

CIS w Smołdzińskim Lesie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu „CISnę do przodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty do pobrania: zapytanie kursy_CISnę do przodu_IIIgr

Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu „CISnę do pracy”: Uprawnienia elektryczne SEP do 1KV. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. Kurs palacz kotłów CO dla 1os. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.…

Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu „CISnę do przodu”: Kurs kroju i szycia dla 3os. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. Kurs palacz kotłów CO dla 4os. – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z…

Close